Jak opisać business case?
Jak opisać business case?

Jak opisać business case?

Jak opisać business case?

Opisanie business case’u jest kluczowym elementem w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Business case to dokument, który przedstawia analizę ekonomiczną i strategiczną potencjalnego projektu lub inwestycji. W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie opisać business case, aby przekonać interesariuszy do podjęcia działania.

1. Wprowadzenie

Wprowadzenie do business case’u powinno zawierać krótki opis projektu lub inwestycji oraz przedstawienie celów, jakie chcemy osiągnąć. Ważne jest, aby w tym miejscu zwrócić uwagę czytelnika i zainteresować go dalszą lekturą.

2. Opis problemu

W tej sekcji należy dokładnie opisać problem, który chcemy rozwiązać poprzez nasz projekt lub inwestycję. Warto przedstawić aktualną sytuację, wskazać na istniejące problemy i wyzwania, które można rozwiązać dzięki naszemu rozwiązaniu.

2.1 Analiza sytuacji

Przedstawienie analizy sytuacji pozwoli czytelnikowi lepiej zrozumieć kontekst, w jakim funkcjonuje nasz projekt. Warto uwzględnić dane liczbowe, statystyki i trendy, które potwierdzą potrzebę podjęcia działań.

2.2 Identyfikacja problemów

W tej części należy dokładnie zidentyfikować problemy, które nasz projekt ma rozwiązać. Można skorzystać z technik takich jak analiza SWOT, aby lepiej zrozumieć mocne i słabe strony aktualnej sytuacji oraz szanse i zagrożenia, które niesie ze sobą nasze rozwiązanie.

3. Opis rozwiązania

W tej sekcji należy przedstawić nasze rozwiązanie problemu. Warto opisać, jakie korzyści przyniesie ono naszej organizacji oraz jak wpłynie na interesariuszy. Należy również uwzględnić koszty związane z wdrożeniem rozwiązania oraz oczekiwane oszczędności lub zyski.

3.1 Opis produktu/usługi

Tutaj należy dokładnie opisać nasz produkt lub usługę, która stanowi rozwiązanie problemu. Warto podkreślić unikalne cechy i zalety naszego rozwiązania oraz wskazać, dlaczego jest ono lepsze od konkurencyjnych.

3.2 Korzyści i oszczędności

W tej części należy przedstawić korzyści, jakie przyniesie nasze rozwiązanie. Może to być zwiększenie efektywności, oszczędności czasu lub pieniędzy, poprawa jakości, zwiększenie konkurencyjności itp. Ważne jest, aby te korzyści były mierzalne i możliwe do udokumentowania.

4. Analiza kosztów i korzyści

W tej sekcji należy dokładnie przeanalizować koszty związane z wdrożeniem rozwiązania oraz oczekiwane korzyści. Warto uwzględnić zarówno koszty inwestycyjne, jak i koszty operacyjne. Należy również przedstawić metodykę obliczenia zwrotu z inwestycji oraz okres, w jakim można się go spodziewać.

4.1 Koszty inwestycyjne

Tutaj należy przedstawić koszty związane z wdrożeniem rozwiązania, takie jak zakup sprzętu, szkolenia pracowników, koszty implementacji itp. Ważne jest, aby uwzględnić wszystkie istotne koszty i przedstawić je w sposób przejrzysty.

4.2 Koszty operacyjne

W tej części należy uwzględnić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją rozwiązania. Mogą to być koszty związane z serwisem, konserwacją, licencjami, szkoleniami itp. Ważne jest, aby uwzględnić wszystkie koszty, które będą ponoszone w trakcie eksploatacji.

5. Ocena ryzyka

W tej sekcji należy dokładnie ocenić ryzyka związane z wdrożeniem rozwiązania. Należy wskazać na potencjalne zagrożenia, jakie mogą wystąpić oraz przedstawić plany zarządzania ryzykiem. Ważne jest, aby pokazać, że jesteśmy świadomi potencjalnych problemów i mamy gotowe rozwiązania na wypadek ich wystąpienia.

6. Wnioski

W tej sekcji należy podsumować najważniejsze punkty business case’u oraz przedstawić wnioski, jakie można wyciągnąć na podstawie przeprowadzonej analizy. Ważne jest, aby podkreślić, dlaczego nasze rozwiązanie jest opłacalne i dlaczego warto podjąć działania.

Opisanie business case’u to kluczowy krok w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Dzięki odpowiednio przygotowanemu dokumentowi, możemy przekonać interesariuszy do podjęcia działania i zwię

Zapraszam do zapoznania się z artykułem na temat opisywania business case na stronie https://biznesinstytut.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here